Karin Anema

De Hilver van alle kanten

-deHilverZojuist verschenen: DE HILVER VAN ALLE KANTEN

In dit boek beschrijft Karin Anema ruilverkaveling De Hilver in Brabant. Via gesprekken met streekbewoners, die betrokken waren bij de ruilverkaveling, krijgt de lezer een beeld van hoe zij dit proces hebben ervaren. Daaruit blijkt de soms lastige rol van de landinrichtingscommissie om alle belangen op elkaar af te stemmen. Met ruim 1700 belanghebbenden en diverse doelen is dit een enorme opgave geweest.