Karin Anema

Essay ‘Mens en Natuurbescherming: een balansoefening’

Essay ‘Mens en Natuurbescherming: een balansoefening’

Karin Anema

‘Als wij voor de rivier zorgen, zorgt de rivier voor ons,’ zeggen de Guaraní uit Bolivia. Een harmonieuze omgang met de natuur is voor hen vanzelfsprekend. Maar natuurbeschermingsorganisaties hebben de waarde van de inbreng van lokale gemeenschappen lang onvoldoende ingezien. Flora en fauna: die waren voor hen van belang. In het Shared Resources, Joint Solutions (SRJS) programma zijn de bakens verzet. Hebben natuur en mens elkaar echt gevonden? Tijdens de webinars op het eindevenement van het SRJS-programma luisterde en keek ik mee. Stof genoeg om na te denken over dit eigentijdse en boeiende onderwerp.

Lees hier het hele essay:

Essay Mens en Natuurbescherming: een balansoefening