Karin Anema

januari, 2016, eerste aflevering van de serie Watervogels in de Waterkampioen

12-delige serie over permanente havenbewoners die op diverse plekken op het Nederlandse water zomer en winter op hun boot(je) of schip wonen.  Wie zijn deze waterbewoners? Hoe komen ze er toe om te kiezen voor deze levensstijl? Wat betekent water voor hen?

Watervogels nr 1