Karin Anema

In november 2017 op reportagereis naar Colombia

In november reis naar Colombia. Voor het maken van achtergrondreportages over de re-integratie van de ex-FARC strijders in de maatschappij, een jaar na de ondertekening van het Vredesakkoord.